Evropští experti jednají v Praze o změně klimatu

Praha hostí neformální jednání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí v oblasti změny klimatu pořádané českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Akce, která proběhne 11. a 12. července 2022 v prostorách Vienna House Diplomat Prague, se zúčastní zástupci členských států Evropské unie a Evropské komise a další vybraní odborníci.

Na dvoudenním jednání budou odborníci hodnotit naplňování cílů Pařížské dohody, probíhající adaptace na změnu klimatu, ztráty a škody způsobené změnou klimatu v rozvojových zemích nebo program pro zmírnění změny klimatu a klimatické finance. Představí zde i hlavní elementy pro závěry evropských ministrů k této problematice, které by měla později schválit Rada ministrů životního prostředí na svém říjnovém zasedání.

Na setkání vystoupí například Martin Bursík, předseda pražské komise pro udržitelnou energii a klima, představí Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030.

Účelem jednání je také zhodnotit výstupy z klimatické konference v Glasgow, která proběhla v listopadu 2021, a z letošního červnového zasedání podpůrných orgánů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které proběhlo v Bonnu. Dále se bude diskutovat o přípravě a strategii EU pro mezinárodní jednání v 2. polovině roku 2022, především na mezinárodní klimatickou konferenci (COP27), která proběhne ve dnech 6. – 18. listopadu 2022 v egyptském Šarm aš-Šajchu. Na této konferenci bude Česká republika zajišťovat koordinaci pozic a zastupování Evropské unie a jejích členských států.