Ekologie

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru se snažíme o snižování negativního dopadu na životní prostředí. Dbáme na to aby výrobní a investiční procesy probíhaly udržitelným způsobem s ohledem na životní prostředí. Pro firmy navrhujeme obaly pro výrobky tak, abychom minimalizovali negativní dopad na životní prostředí. Obal u výrobku musí být snadno recyklovatelný ,nebo opakovaně použitelný.

V krajinné ekologii se zajímáme o udržitelnost vody v půdě, viz náš projekt “Průleh“, a samozřejmě i o kvalitu ovzduší.