Ochrana přírody a krajiny

Naším hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny hlavně v Ústeckém kraji. Informujeme se o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Zajímá nás také ukončení těžby uhlí v našem regionu a přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku. Rozvoj regionu po ukončení těžby uhlí a obnova území po těžbě uhlí.

Záleží nám na našem kraji ,proto bychom rádi spustili projekt „Učíme se v přírodě“, který je určen pro děti všech věkových kategorií, od předškoláků po vysokoškoláky a pro širokou veřejnost.

Úkolem projektu je seznámit děti s přírodou ,naučit je správnému chování se v přírodě, poznávat rostliny a živočichy, kteří zde žijí a rostou. Projekt je zaměřen na krajinu severozápadních Čech, která je poznamenaná těžbou uhlí.