Recyklace

Recyklace a třídění odpadu je pro nás všechny známá věc. Lepší je však odpadu předcházet, než ho třídit a recyklovat. A ze všeho nejlepší je odpad vůbec nevytvářet. Tuto myšlenku se snažíme vštípit dětem na přednáškách. Povídáme si o třídění odpadu, který vzniká v domácnosti, ale také o kompostování, a o tom jak je důležité využít i organický odpad z domácnosti. Obcím pomáháme s realizací sběrných dvorů.