Lesy ČR letos startují Program biotopových stromů a dále investují do vodohospodářských staveb

Státní podnik Lesy ČR (LČR) letos investuje do vodohospodářských staveb a opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině 443 milionů korun. Dalších 155 milionů korun podnik vyčlenil na údržbu drobných vodních toků. Novinkou, kterou firma představí v září, je Program biotopových stromů, informovali generální ředitel LČR Dalibor Šafařík a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Cílem je pomoci lesům a krajině čelit dopadům klimatické změny.

Program biotopových stromů spočívá v tom, že na obnovovaných plochách budou trvale ponechány stromy, které mají předpoklad k zachování většího množství mikrobiotopů a zároveň nejsou nebezpečné a rizikové při pohybu v lesích, uvedli zástupci podniku.

Nejvýznamnějším víceletým projektem s cílem obnovy přirozeného vodního režimu v evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží na jižní Moravě je stavba vzdouvacího jezu na řece Dyji. Předpokládané náklady stavby činí 202 milionů korun, doba výstavby je říjen 2023 až prosinec 2025, uvedli představitelé LČR.

Další významný projekt financovaný Lesy ČR je spojený s obnovou a rozšiřováním větrolamů a větrolamových sítí, a to především v Jihomoravském kraji i v Polabí. Aktuální rozsah větrolamů a lokalit vhodných pro jejich další založení na pozemcích LČR je 805 hektarů. Větrolamy chrání zemědělskou půdu a krajinu před větrnou erozí a vysušováním.

“Na péči o větrolamy, jejich založení a obnovu, budou Lesy ČR čerpat z nového Fondu společenské odpovědnosti, v němž je alokováno 150 milionů korun,” řekl Šafařík.

Nejhustší síť větrolamů v Česku je v Dolnomoravském a Dyjsko-svrateckém úvalu v okresech Břeclav, Znojmo a Hodonín. O většinu z nich pečují právě Lesy České republiky. Větrolamy tvoří osm až 40 metrů široké pásy různých druhů stromů. Časté jsou javory, duby, jasany, topoly, jilmy, lípy či ořešáky. Rozčleňují krajinu a slouží i jako hnízdiště ptáků a migrační útočiště zvláště chráněných druhů zvířat, uvedli zástupci LČR.

Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi a starají se také o 38 000 kilometrů vodních toků.

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesy-cr-letos-startuji-program-biotopovych-stromu-a-dale-investuji-do-vodohospodarskych-staveb